Lorem ipsum dolor sit amet.

Wiedza

Bezpieczeństwo

Stanowi dla nas warunek sine qua non, w profesjonalnym podejściu do pacjenta. Działamy wg najwyższych standardów pod kątem diagnostyki, profilaktyki oraz terapii. Nieustannie podwyższamy swoje kompetencje na licznych: sympozjach naukowych, konferencjach, szkoleniach, kursach, zarówno krajowych, jak i zagranicz-nych. Wychodzimy jednak z zało-żenia, że tylko teoria, w połączeniu
z praktyką, stanowi remedium na większość chorób. Kształcimy się na najlepszych uczelniach, dopełniając nasze dossier zawodowe w trakcie: praktyk, staży, specjalizacji, głównie w ośrodkach służby zdrowia oraz oświaty.

Zapewniamy bezpieczeństwo
w naszym centrum, zarówno w wymiarze czysto fizycznym, wg standardów BHP, ale nade wszystko pod kątem zaufania naszym spec-jalistom. Diagnozowanie, terapia, leczenie, stanowiące filary działania służby zdrowia, nieustannie przypominają nam, że nasza praca, to nie tylko pasja, ale właśnie … służba drugiemu człowiekowi.

Podejście (3P)

Pomagamy - lecząc zarówno ciało, jak i sferę psychiki

 

Programujemy -  każdą terapię indywidualnie, wg potrzeb i możliwości pacjenta

 

Prognozujemy - co do efektów, podjętych działań leczniczych, modyfikując je, by stały się jak nabardziej efektywne dla naszych pacjentów

Troska

Z troską i empatią traktujemy wszystkich pacjentów. Maluchy otoczone, są w naszym centrum szczególną opieką. Wychodząc z założenia, iż "lepiej jest zapobiegać, niż leczyć", stawiamy na profilaktykę. Nawet, jeżeli nie ma konieczności podjęcia kompleksowej terapii, rodzice, opiekunowie, otrzymują od nas konkretne zalecenia, wskazówki, stymulujące rozwój ich pociechy. Oczywiście tę samą zasadę stosu-jemy wobec pacjentów, ze wszystkich grup wiekowych: niemowlęta, dzieci, młodzieź, dorośli oraz seniorzy, są u nas traktowani indywidualnie i z wielką serdecznością.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sciągnij formularz (PDF)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.

CENNIK

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

Lorem Ipsum

100

znanylekarz.pl

553-243-148

neurosensus@kontakt.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean gravida.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

>

Neurologopedia kliniczna – Diagnostyka oraz terapia neuropatologii mowy w:

 • całościowych zaburzeniach  rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera)
 • po urazach czaszkowo - mózgowych, guzach mózgu
 • choroby demielinizacyjne (SM)
 • choroby neurodegeneracyjne (ch. Alzheimera, Parkinsona, ataksja, demencja)
 • po udarach mózgu (afazja)
 • choroby genetyczne (aberracje chromosomowe, mutacje punktowe, Zespół Retta, Zespół Angelmana)
 • dysfagia - zaburzenia połykania
 • zaburzenia gryzienia, żucia, połykania
 • zaburzenia ruchów celowych, precyzyjnych (apraksja)
 • nadmierne ślinienie się
 • ocena funkcji poznawczych
 • zaburzenia struktur korowych przed rozwojem mowy (alalia)
 • jąkanie kloniczne, toniczne, kloniczno-toniczne
 • mutyzm (organiczny, funkcjonalny)
 • zaburzenia myślenia, mowy w chorobach psychicznych (np. schizofrenia)

Wczesna Intwerwencja Dziecka – Diagnostyka, konsultacje, zalecenia:

 • ocena nieprawidłowości anatomicznych w obszarze ustno-twarzowym (np. krótkie wędzidełko podjęzykowe)
 • ocena odruchów ze sfery orofacjalnej (ssania, gryzienia, żucia, …)
 • obniżone, podwyższone napięcie mięśniowe (hipotonia, hipertonia)
 • zaburzenia połykania; refluks
 • niemowlęta z niską masą urodzeniową, niską oceną Apgar, wcześniaki

Logopedii – Diagnostyka, Terapia:

 • dyslalie - wady wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna)
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • zaburzenia słuchu fizycznego / fonematycznego / fonetycznego
 • rozwojowa niepłynność mowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • przyspieszone, spowolnione tempo mowy (tachylalia, bradylalia)
 • mowa bezładna (giełkot)

Logopedii Medialnej – Diagnostyka, terapia, trening

 • dla nauczycieli, prawników, prezenterów, wokalistów, aktorów,managerów; osób "pracujących głosem"
 • prawidłowa higiena i emisja głosu
 • usprawnianie jakości; natężenia, barwy, charakteru głosu

Logopedii Dwujęzycznej – Diagnostyka, terapia

 • w j. polskim / lub j. angielskim
 • opóźniony rozwój mowy w przypadku dzieci dwujęzycznych (wielojęzyczność bierna - tylko rozumienie danego języka, switching vs. language mixing)
 • wielowymiarowa dwujęzyczność (rodziny mieszane, funkcjonowanie w społeczeństwie wieloetnicznym, oświata prowadzona w innym  języku, niż ten używany na co dzień)

Psychologii dziecięcej – Diagnostyka, terapia, zalecenia

 • ocena funkcji poznawczych
 • ocena dojrzałośći szkolnej
 • trudności wychowawcze
 • zaburzenia zachowania
 • mutyzm

Zaświadczenia, opinie diagnostyczne, zalecenia

 • wystawianie ww. dokumentów

Pakiet usług poszerzony o diagnostykę / terapie:

 • EEG Neurofeedback – neuroterapia, wykorzystująca zapis elektroencefalografu (EEG), w czasie rzeczywistym, w celu wizualnego przedstawienia aktywności mózgu, dając możliwość jego auto-kontroli. Terapia wspomagająca w przypadku np.
 • epilepsji
 • zaburzeń lękowych
 • depresji
 • zaburzeń zachowania (Adhd)
 • bezsenność
 • bóle głowy
 • Sensomotoryka – jest przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi związanymi z  dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją. Ponadto, oferta kierowana jest także dla pacjentów, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji, dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi, obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej oraz opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy.
 • po kontuzjach
 • usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego
 • usprawnianie funkcji proprioreceptorów  (np. receptor czucia głębokiego, informujący o pozycji ciała)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Lokalizacja

Kontakt

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum